Başkanın Mesajı

Merhaba,

20. yüzyılın son 10 senesine girildiğinde dünya konjonktüründeki değişmeler, teknolojik gelişmeler global iş piyasasını önemli ölçüde etkiledi. Hızla gelişen ve değişen küresel faktörler yeni iş kolları yaratırken, bazı iş kollarını eski kıldı bazılarını ise tamamen ortadan kaldırdı.

Ülke ölçeğinde ise bu 10 yıl siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizlerle anıldı. Bir çok büyük şirket kapılarını iş dünyasına kapattı, hemen hemen her alanda yatırımlar durma noktasına kadar geriledi. Kuruluşundan bugüne uluslararası olma hedefini ve gayesini her zaman kasasında saklı tutan şirketimiz böyle bir 10 sene içinde resmiyet kazandı ve iş kollarını tanımladı.

Kuruluş yıllarında Baskın A.Ş. gelecek hedeflerini ve kısa, orta, uzun dönem yatırım planlarını sadece ekonomik raporlardan değil, aynı zamanda sosyolojik araştırmalardan, küresel eğilimlerden ve teknolojik gelişmelerden faydalanarak belirledi. Bu anlamda şirketimiz inşaat sanayinde bölgesel bir kuvvet olma amacıyla yola çıktı ve iş dünyasının bölgedeki çarpıklıklarına karşı etik ve profesyonel standartlarını belirledi.

Bu standartlar ilerleyen dönemde bir şirket kültürü halini aldı. Hızlı büyümek yerine sağlıklı ve güvenilir büyümekten yana olan Baskın A.Ş. projelerinde her zaman “önce insan” anlayışına bağlı kalmıştır. Çalışanlarının sağlığının, güvenliğinin üretim kalitesini arttıracağına olan inancı ve müşteri memnuniyetinin şirketi kalıcı kılacağına olan bağlılığının, Baskın A.Ş. yi bölgede hem çalışanlarının gözünde hem de müşterilerinin gözünde yüceltmiş olduğunu görmek bizlerin en büyük övünç kaynağı olmuştur. İstikrarlı ve standartlarımızdan ödün vermeyen yapımız Baskın A.Ş. nin belirli bir müşteri, çalışan, taşeron, malzeme üreticisi portföyü oluşturmasını sağlamıştır.

Verdiğimiz sözlere harfiyen uymamız, sözümüzün bölgede senet niteliği taşıması, camiada bizlere duyulan güveni pekiştirmiştir. Ayrıca camiamız Baskın A.Ş. nin üstlenip de layıkıyla tamamlayıp teslim edemediği herhangi bir işe tanıklık etmemiştir.

Baskın A.Ş. kuruluşundan beri mühendis kültürü, etiği ve standartları ile donatılmış ve yönetilmiştir. Son yıllarda yeni neslinde şirkete müdahil olmasıyla şirket, kültürüne mimari görgü ve estetiği de eklemiş, yaratıcı ve farklı çözümler sunmakta ki kararlılığında bir adım daha atmıştır.

Baskın A.Ş. ülke ve global ekonominin farklı her döneminde özenli tasarımlarını ve yapımlarını sürdürmüş ve güncel beklentilerin üstüne çıkmayı, çıtayı yükseltmeyi başarmıştır. Özellikle konut alanında alıcıların güvenini kazanmıştır. Baskın A.Ş. bundan sonra da, geçmiş başarılarından güç alarak konutlar üretmeye, bölgenin çehresini düzeltmeye, yaşamlar yaratmaya devam edecek. Evlerinde kendilerini mutlu ve huzurlu hisseden her aile bizim için en büyük başarı.

Saygılarımla,
Cevdet Baskın
Yönetim Kurulu Başkanı