Çevre Politikası

Baskın A.S., projelerini gerçekleştirirken atık miktarlarını azaltmayı, geri dönüşümü arttırmak için gerekli tedbirler almayı, doğal kaynakları korumayı, enerji tüketimini azaltmayı hedefler. Projelerini Gelecek kuşaklara bırakacağımız yapılı çevreyi oluştururken, Baskın A.Ş.  cevre kirliliğini önleyecek ve doğal yapıyı bozmayacak şekilde projelerini tasarlar ve bunun için gerekli kaynakları kullanır.